Müügitingmused

Tingimuste ulatus ja kehtivus

Tingimused kehtivad isiku (edaspidi Klient) ja ostukeskkonna Maroli.ee (edaspidi veebipood) toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad veebipoe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

Hind

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

Toote hinnale lisandub kohaletoimetamistasu vastavalt tellimuse vormistamise käigus valitud tarneviisile.

Toodete eest tasumine

Toodete ja tarne eest saadetakse Kliendile vastav ettemaksu arve. Arve saadetakse Kliendile tellimuse kinnitusena elektronpostiga. Maksetähtajaks on 7 tööpäeva alates arvel näidatud kuupäevast. Juhul kui raha ei laeku maksetähtajaja jooksul, siis tellimus ja arve tühistatakse automaatselt.

Toodete tarnimine

Kliendil on valida järgmiste tarneviiside vahel:

  • SmartPOST pakiautomaatidesse üle Eesti. Kaup jõuab kliendi poolt valitud pakiautomaati 1-3 tööpäeva jooksul.
  • Omniva pakiautomaatidesse üle Eesti. Kaup jõuab kliendi poolt valitud pakiautomaati 1-3 tööpäeva jooksul.
  • Omniva kulleriga Kliendi poolt sisestatud tarneaadressile. Kaup jõuab kliendini vastavalt Omniva kullerite graafikule.

Toodete tarnimist osutatakse üle Eesti. Saartele adresseeritud saadetised toimetatakse vastavalt transpordiühenduse sagedustele.

Klient on kohustatud enne tellimuse vormistamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel.

Veebipood ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

NB! Veebipood ei vastuta Omniva või Itella poolt mingisugusel põhjusel ebaõnnestunud paki kohaletoimetamise eest.

Toodete tagastamine

Kliendil on õigus taganeda sooritatud ostust 14 kalendripäeva jooksul arvates toodete Kliendile üleandmisest. Selleks peab Klient saatma veebipoele kirjaliku taganemisavalduse. Veebipood soovitab Kliendil märkida avalduses ka taganemispõhjuse.

Kauba tagastamisel on Klient kohustatud toimetama tagastatava kauba veebipoele 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates tellimuse taganemisest ja toote tagastamise soovi teate Kaupmeheni jõudmisest. Tagastamisega seotud kulud summas kuni 10€ tasub Klient (v.a. juhul, kui üleantud tootel ilmnevad puudused).

Kauba tagastamise korral kannab veebipood toote eest tasutud summa (s.h postikulu, mille Klient tasus kauba kohaletoimetamiseks) samale pangakontole, millelt vastav makse veebipoele laekus 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates tagastatava kauba jõudmisest veebipoodi.

Kauba tagastamiseks peavad olema täidetud järgmised nõuded: 1) Kaup ei tohi olla kasutatud. 2) Kaup peab olema originaalpakendis. Pakendist välja võetud toote tagastamisel kehtib mõistlikkuse põhimõte.

Pretensiooni esitamise tähtaeg

Veebipood vastutab nende puuduste eest, mis ilmnevad tootel 2 (kahe) aasta jooksul arvates selle Kliendile üleandmisest. Pretensiooni esitamise aluseks on Kliendile e-postiga saadetud arve-saateleht.

Veebipood ei vastuta:

Kliendi süül toote halvenemise või kahjustumise eest;

Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise tagajärjel;

Kauba loomuliku füüsilise kulumise eest tavakasutamise korral.

Kaubal ilmnevate puuduste korral on Kliendil õigus nõuda veebipoelt toote puuduste likvideerimist (parandamist või asendamist puudusteta tootega). Juhul, kui veebipood ei ole suuteline toodet parandama ega asendama, on Kliendil õigus ostust taganeda ja nõuda raha tagastamist seadusega sätestatud korras.

Vastutus ja vääramatu jõud

Veebipood ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

Veebipood ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või Kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida veebipood ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud). Veebipood ei vastuta Kauba kasutamisele võtmiseks või vahetamiseks tehtud tööde ja kulude eest.

Muud tingimused

Veebipoes registreerimise ja ostude sooritamise käigus säilitab veebipood Kliendi kohta tema poolt sisestatud kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, tava- ja e-posti aadressid) ja teabe sooritatud ostude kohta. Saadud andmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot ja töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega kauba sisseostu parimaks planeerimiseks, ostuharjumuste analüüsiks ning analüüsi tulemusel Kliendile sobivate pakkumiste tegemiseks. Veebipood ei avalda temale teatavaks saanud Kliendi isikuandmeid kolmandale osapoolele. Kliendil on õigus näha veebipoe käsutuses olevaid andmeid tema kohta ja keelata edaspidise andmetöötlemise saates vastava teate e-mailile info@maroli.ee

Kliendi ja veebipoe vahel kaupade tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Veebipood vastab Kliendi kaebustele ja pretensioonidele e-posti teel hiljemalt 5 tööpäeva jooksul. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Tallinna Linnakohtusse. Vaidluste ning käesolevates tingimustes mitte välja toodud küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.